Gustav Rane Krogh Hovde

  • Født: 9. desember 2008
  • Død: 16. januar 2021

Til minne om vår kjæreste Gustav ❤️❤️❤️


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: