Gry-Tove Olsen

  • Født: 20. oktober 1970
  • Død: 16. mai 2021

Til minne om vår kjære Gry-Tove ❤

Det du led, det ingen visste. Du bar din smerte til det siste. Det led mot aften, din sol gikk ned. Din smerte stilnet, og du fikk fred. Takk for alt du for oss var, takk for lyse, gode minner. Kjærlig trygghet du oss gav, ingen slik på jord vi finner. Så lukker vi deg i våre hjerter inn og gjemmer deg innerst der inne. Du viste oss alltid en omsorg så stor, nå du for alltid i våre hjerter bor. Vi elsker deg og savner deg så sårt.

Til minne om vår kjære Gry-Tove ❤

Det du led, det ingen visste. Du bar din smerte til det siste. Det led mot aften, din sol gikk ned. Din smerte stilnet, og du fikk fred. Takk for alt du for oss var, takk for lyse, gode minner. Kjærlig trygghet du oss gav, ingen slik på jord vi finner. Så lukker vi deg i våre hjerter inn og gjemmer deg innerst der inne. Du viste oss alltid en omsorg så stor, nå du for alltid i våre hjerter bor. Vi elsker deg og savner deg så sårt.

Bestill blomster